+48 530 888 520 law.clinic.rybnik@gmail.com

Zakres usług

Zobacz co możemy Ci zaoferować

Zakres usług

PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ, PRAWO KARNO SKARBOWE

Prawo karne materialne, oraz procedura karna wraz z prawem wykroczeń, oraz prawem karno skarbowym stanowi podstawowy przedmiot naszej specjalizacji . Posiadamy doświadczenie procesowe, jak i opiniodawcze w tym zakresie. Prawno karne stanowi główny przedmiot zainteresowania prawników Kancelarii w przedmiocie nauki. Sprawy karne są zawsze bardzo skomplikowane, wraz z ich tłem sytuacyjnym.

PRAWO GOSPODARCZE I SPÓŁEK HANDLOWYCH

Duży odsetek naszych klientów, stanowią Klienci, którzy są osobami prawnymi. Świadczymy pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, oraz spółek cywilnych.

Opiekujemy się kompleksowo osobami prawnymi, doradzamy Członkom Zarządu Spółek Kapitałowych, jak i prowadzimy postępowania arbitrażowe, oraz Sądowe.

PRAWO CYWILNE

Kancelaria posiada doświadczenie i zespół prawników specjalizujących się w prowadzeniu sporów o charakterze cywilnym, z uwzględnieniem postępowań prawa rodzinnego i opiekuńczego jak i postępowań o charakterze międzynarodowym.

PRAWO BUDOWLANE

W zakresie spraw prawa budowlanego Kancelaria posiada szerokie doświadczenie, oraz współpracuje z własnymi biegłymi ds. budownictwa, jak i biegłymi rzeczoznawcami majątkowymi. Na rzecz Klientów Kancelarii świadczy usługi w tym zakresie inż Artur Gliwicki, MBA.

PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Naszą siedzibą jest Rybnik, w związku z czym praktycznie od początku istnienia Kancelarii prowadzimy sprawy o odszkodowania z tytułu szkód górniczych. Nasze doświadczenie i skuteczność w tym zakresie zaowocowały wieloma wygranymi w zakresie dochodzenia wyżej wymienionych roszczeń.

PRAWO MEDYCZNE

Prawnicy Kancelarii posiadają uprawnienia nie tylko do świadczenia bieżącej pomocy prawnej podmiotom Ochrony Zdrowia, ale również legitymują się wykształceniem uprawniającym do kierowania Jednostkami Ochrony Zdrowia. W bieżącej praktyce zapewniamy pomoc i bezpieczeństwo prawne pracownikom Ochrony Zdrowia, w szczególności lekarzom i paramedykom, czyli ratownikom medycznym, pielęgniarkom i położnym.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Prawo rodzinne i opiekuńcze przecina się w pewnym punkcie z prawem karnym, bo z naszego doświadczenia wynika, że duży odsetek spraw rozwodowych, czy alimentacyjnych ma połączenie z penalnością ujawnionych w toku postępowania rodzinnego czynów. Nasza empatia połączona z wiedzą w świadczeniu pomocy prawnej Człowiekowi, pozwala nam na przeprowadzenie spraw i pomoc w niejednokrotnie dramatycznych i trudnych na Klientów momentach.

PRAWO PRACY

W naszej codziennej praktyce udzielamy pomocy prawnej z zakresu prawa pracy zarówno na rzecz pracowników, jak również pracodawców. Działamy w obszarze obsługi Związków zawodowych, Związków pracowniczych, czy innych Organizacji i Stowarzyszeń Pracowniczych. Reprezentujemy strony stosunku pracy przed Sądami Administracyjnymi i innymi Organami administracji państwowej, czy samorządowej.

Ta strona korzysta z plików cookies. O tym jak je wykorzystujemy możesz przeczytać w naszej polityce prywatności.